Kiriman pada: Thu, Jul 30th, 2015

TAATILAH PARA PEMIMPIN” (Menurut Al-Qur’an & Hadis)

Kongsi maklumat ini
Tags

alquranFirman Allah Ta’ala:

يأيهاالذينءامنواأطيعواالله وذأطيعواالرسول وأولى الامرمنكم
“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di kalangan kamu”.(An-Nisa:59)

Sabda Nabi s.a.w(maksud):

1)”Sesiapa taat kepada pemimpin maka dia telah taat kepadaku dan sesiapa yang menderhakai pemimpin maka dia telah derhaka kepadaku”.(HR Bukhari no.2957)

2)”Kamu wajib patuh dan setia,samada dalam keadaan susah atau senang,suka atau duka dan walaupun merugikan kepentinganmu”.(HR.Muslim no.1836)

3)Seorang Sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w:Ya Nabi Allah,bagaimana menurutmu jika para penguasa yang memimpin kami yang selalu mengutamakan hak mereka tetapi mereka tidak bersedia memenuhi hak kami?Nabi menjawab:”Tunduk dan patuhlah kamu,sesungguhnya mereka akan bertanggungjawab atas kepimpinanya,manakala kamu juga akan bertanggung jawab terhadap ketaatan kamu kepadanya”.(HR.Muslim no.1846)

4)”Sesiapa yang dipimpin oleh seseorang pemimpin lalu dia melihat pemimpinnya berbuat maksiat kepada Allah,maka hendaklah dia membenci perbuatannya,namun jangan dia melepaskan ketaatan daripadanya”.(HR.Muslim no.1855)

5)”Sesungguhnya sepeninggalanku akan muncul para pemimpin yang bertindak sesuka hatinya dan membuat berbagai kebajikan yang kamu tidak menyukainya”.Para Sahabat bertanya apa harus mereka lakukan ketika itu,Nabi menjawab:”Tunaikanlah kewajipan kamu dan mintalah hak kamu(berdoa) kepada Allah”.(HR.Muslim,1843)

6)”Sesiapa yang tidak menyukai sesuatu daripada pemimpinnya maka hendaklah dia sabar.Kerana sesungguhnya tiada seseorang pun daripada manusia yang memisahkan diri daripada pemimpinnya sekalipun hanya sejengkal lalu dia mati melainkan matinya dalam keadaan Jahiliyah”.(HR Muslim no.1849)

Mengenai pengirim

Berikan komen anda

Anda mesti mendaftar masuk untuk memberi komen.